Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ


kion1Η αλληγορία του σπηλαίου – ερμηνευτική προσέγγιση

Ν. Κουτρούμπα

http://www.ekivolos.gr/H%20allhgoria%20tou%20sphlaiou-ermhneytikh%20prosegish.pdf