Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ


kion1Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

 Ομώνυμο κεφάλαιο από το έργο του Α. Β. Γιαννικόπουλου

«Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»

Η αφετηρία της ελληνικής εκπαίδευσης χάνεται στα βάθη των αιώνων. Κανένας δεν μπορεί με βεβαιότητα να ορίσει πότε άρχισε, αλλά και κανένας δεν αμφιβάλλει ότι οι απαρχές της, έστω σε πρωτόγονη μορφή, συμπίπτουν με τη σύμπηξη των πρώτων κοινωνικών ομάδων, μια κι οι γονείς ποτέ δεν έπαψαν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να διαπαιδαγωγούν τα τέκνα τους. Η συστηματική όμως αγωγή, αποκαλούμενη μονολεκτικά εκπαίδευση, χρειάστηκε αρκετούς αιώνες, ώσπου να κάνει την εμφάνισή της. Οπωσδήποτε, οι πρώτες για την αγωγή των νέων πληροφορίες βρίσκονται στ’ αρχαιότερα από τα διασωθέντα γραπτά μνημεία, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που, ας σημειωθεί ευκαιριακά, γαλούχησαν με τους στίχους και τις ιδέες τους μυριάδες παιδιών στην αρχαιότητα. Η χρονική περίοδος, στην οποία αναφέρονται, εκτείνεται από το 1100 ως το 800 π.Χ. κι είναι γνωστή ως ομηρική ή ηρωική.

Συνέχεια

Advertisements