ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ


kion1ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

 

(το αντίστοιχο κεφάλαιο στο έργο του Α. Π. ΡΕΓΚΑΚΟΥ

«ΕΠΙΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ»

Λήψη του αρχείου

Βίος

Το έτος γέννησης. Η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του Θουκυδίδη είναι το έργο του. Ό, τι μαρτυρείται, τόσο στη λεπτομερή βιογραφία που μας παραδίδεται με το όνομα του Μαρκελλίνου (5ος/6ος αι. μ.Χ.) όσο και σε άλλες αρχαίες πηγές, βασίζεται κατά κανόνα στην ερμηνεία των πληροφοριών που δίνει ο ίδιος ο ιστορικός.[1] Η ηλικία του Θουκυδίδη προκύπτει από την πρώτη κιόλας πρόταση του έργου του, σύμφωνα με την οποία ο ιστορικός ασχολήθηκε με την καταγραφή των γεγονότων του Πελοποννησιακού πολέμου ευθύς μόλις άρχισαν οι εχθροπραξίες, διότι έκρινε ότι η σύγκρουση αυτή θα απέβαινε ο σημαντικότερος και ο αξιολογότερος από κάθε προηγούμενο πόλεμος (1.1.1). Αργότερα διαβάζουμε ότι το 424 ανέλαβε το αξίωμα του στρατηγού στη Θράκη (4.104.4) και ότι βίωσε τον 27χρονο πόλεμο (5.26.5): αἰσθανόμενος τε τῇ ἡλικίᾳ και προ­σέχων την γνώμην, ὅπως ἀκριβές τι εἴσομαι (σε ηλικία που μου επέτρεπε να έχω ήρεμη κρίση και να παρακολουθώ τα γεγονότα με προσοχή, ώστε να μαθαίνω τα πράγματα με ακρίβεια). Βάσει αυτών των στοιχείων ως terminus ante για τη χρονολογία γέννησής του μπορεί να θεωρηθεί το 454 π.Χ., αν μάλιστα ληφθεί επίσης υπόψη ότι για το αξίωμα του στρατηγοί’ απαιτούνταν ως κατώτατη ηλικία αυτή των 3(1 ετών συνεπώς, το έτος γέννησης του ιστορικού πρέπει να τοποθετη­θεί μεταξύ του 4(10 και του 454[2]

  Συνέχεια