ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


kion1Η γενετική, τα αρχαιολογικά ευρήματα και η μυθολογία-ιστορία

διαψεύδουν την ινδοευρωπαϊκή θεωρία

 

 της Δρ. Ερατούς Ζέλλιου-Μαστοροκώστα,

τ. προϊσταμένης Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως

 

  Το δεύτερο ήμισυ του 18ου και τις αρχές του 19ου αι. αναπτύχθηκε από τον Γάλλο Coeurdoux (1767), τον Άγγλο William Jones (1786) και από τους Γερμανούς Fr. Schlegex (1772-1829) και Fr. Βορρ (1791-1867) η θεωρία των Ινδοευρωπαίων, η οποία εξυπηρετούσε τις αποικιοκρατικές χώρες. Κατά την θεωρία αυτή άνθρωποι από την Ινδία προχώρησαν προς την Ευρώπη και την 3η π.Χ. χιλιετία έφθασαν στα Ουράλια όρη και άλλοι προχώρησαν προς την Δ. Ευρώπη και άλλοι από το 2000 π.Χ. άρχισαν να κατεβαίνουν στο νότιο τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου ως Ίωνες, το 1800 π.Χ. ως Αχαιοί και το 1100 π.Χ. ως Δωριείς. Αργότερα θεωρήθηκε ως κοιτίδα των Ινδοευρωπαϊκών ή Ιαπετικών λαών (συμπεριλαμβάνονται εκτός από τους Ευρωπαίους και τους Ινδούς και οι Αρμένιοι, Πέρσες και Αφγανοί) η βόρεια ή κεντρική Ευρώπη και άλλοι προχώρησαν προς ανατολάς έως την Ινδία και άλλοι διά της κοιλάδας του Αξιού έως τον ελλαδικό χώρο. Γι΄ αυτό υπάρχουν κοινές λέξεις.

Π.χ.

μήτηρ (δωρ. μάτηρ) mater (λατ.) mata (ινδ.)

πατήρ pater pita

ναυς, αιτ. vaFa (νήα) navis, naven naus, navan

δύο duo dua

τρία tria tri

επτά septen sapta

βους bos gaus

Συνέχεια