Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


kion1«Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» – Ο Κόσμος και η Φυσική)

η πρωιμη αρχαια ελληνικη φιλοσοφια της φυσης*

 (Aπό το βιβλίο του Erwin Schrodinger )

        Η φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη στη Δύση, εκπηγάζουν από την ίδια παρόρμηση. Αρχικά, τα δύο είδη σκέ­ψης ταυτίζονταν. Η ώρα και των δύο έφτασε γύρω στην αλλαγή του έβδομου προς τον έκτο προχριστιανικό αιώνα, όταν το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων, «εκείνων των αληθινά υγιών» κατά τον Νίτσε, άρχισε να υπερβαίνει τις ως τότε πεποιθήσεις και να κοι­τά γύρω του τόσο με κατάπληξη όσο και με διάθεση για έρευνα.

        Τα πρώτα ερωτήματα που έθεσε δεν αφορούσαν το νόημα του ανθρώπινου μοναχικού ή κοινωνικού βίου. Αφορούσαν τις ιδιότη­τες και τις απαρχές του εξωτερικού Κόσμου, αφορούσαν τη Φύση ως το σύνολο όσων αντιλαμβάνονται οι ανθρώπινες αισθήσεις.

Συνέχεια

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ


 

kion1Η αρχαία ελληνική Φιλοσοφία στη σύγχρονη φιλοσοφική ερμηνευτική

 

(Με αφορμή ένα διάλογο)

του ΓΕΩΡΓ. Ι. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 καθηγ. Φιλοσοφίας Παντείου Πανεπιστημίου

Σε μία συνοπτική έκδοση, αναφερόμενη εις το σύνολο του έργου του Hans Georg Gadamer, δημοσιεύεται και ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος κείμενο: Ένας διάλογος του Jean Grondin με το φιλόσοφο, διάλογος ο οποίος αναφέρεται εις το σύνολο του έργου και εις την επίδρασιν τούτου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις πολύ περισσότερον παρακινούν εις σκέψεις και επισκέψεις και θέτουν εις πειρασμόν να απαντήσει κανείς παίρνοντας, τηρούμενων των αναλογιών, την θέσιν του Gadamer – και, εφόσον βέβαια ανήκει εις αυτόν τον φιλοσοφικόν κόσμον, ως εάν ήτο αυτός ο ερωτώμενος – να απαντήσει ο ίδιος για το έργο το δικό του και τις απόψεις του για τον εαυτόν του σε μία συνοπτι­κή αυτοπαρουσίαση, η οποία θα βοηθούσε ενδεχομένως τον αναγνώστην να εννοήσει ίσως καλύτερα τόσο τον Gadamer όσον και άλλες συναφείς απόψεις. Ο διάλογος έγινε στις 3 και 24 Μαΐου του 1996. Το κείμενο επανεξετάστηκε και συμπληρώθηκε πολλές φο­ρές από τον Gadamer (βλ. Gadamer Lesebuch, Mohr Siebeck 1997 σ. 280).

Συνέχεια

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ «Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»


kion1Η Φιλοσοφία είναι «η μέγιστη μουσική τέχνη»

 

 

του ΧΡ. Ν. ΠΟΛΑΤΩΦ, δ.φ.

 

Πολλοί αναρωτιούνται αν η Φιλοσοφία μπορεί να παίξει στη ζωή μας σήμερα ένα ρόλο βασικό, τέτοιο που να ανακουφίζει τον άνθρωπο, ο οποίος ζεί και κινείται καθημερινά μέσα σε διάφορα προβλήματα, ατομικά και κοινωνικά, ή είναι γι’ αυτόν μια πολυτέλεια του παρελθόντος, ενασχόληση ίσως πνευματικών ανθρώπων, που έχοντας εξασφαλίσει την ικανοποίηση των βιοτικών τους αναγκών, διαθέτουν χρόνο για να συζητούν διάφορα επίκαιρα και ενδιαφέροντα γι’ αυτούς θέματα.

  Συνέχεια

ΔΗΛΟΣ: τοῦ Ἑκηβόλου γενέτειρα


kion1Δῆλος: τοκηβόλου γενέτειρα

 

Delos

 

τόσσον π’ δίνουσα κηβόλον κετο Λητώ,

ε τίς ο γαιέων υε θέλοι οκία θέσθαι.

α δ μάλ’ τρόμεον καδείδισαν, οδέ τις τλη

Φοβον δέξασθαι, κα πιοτέρη περ οσα:

πρίν γ’ τε δή π Δήλου βήσατο πότνια Λητ

καί μιν νειρομένη πεα πτερόεντα προσηύδα:

δλ’, ε γάρ κ’ θέλοις δος μμεναι υος μοο,

Φοίβου πόλλωνος, θέσθαι τ’ νι πίονα νηόν, –

 ~~~

τόσους τπους κτευεν  Λητ κοιλοπονντας στν κηβλο,

ποις θ θελσει το γυιο της γεντειρα ν γν.
Τρομ
ζαν μως πολ κα δελιαζαν
κι ο
τε κανες τους τλμαγε τ Φοβο ν δεχτ,
κι 
ς σαν εφοροι.
Μ
χρι πο πτησε στ Δλο  σεβαστ Λητώ,

κα ρτησε βγζοντας λγια φτερωτ:

Αχ Δλος, δ θ  ̓θελες ν γνς δρα σ το δικο μου γυιο,

το Φοβου  ̓Απλλωνα, κα πλοσιο να ν το δρσεις;

  Συνέχεια