ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ


kion1« Μύθος και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα »

Εκτεταμένα αποσπάσματα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του J.P.Vernant

 

…Για τους μαρξιστές, πράγματι, ο αρχαίος κόσμος συνιστά μια ταξική κοινωνία που στην τυπική μορφή της μπορεί να οριστεί ως ο δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής. Μπορούμε, όμως, να συμπεράνουμε από αυτό, χωρίς κανένα δισταγμό, πως ολόκληρη η ιστορία της κλασικής αρχαιότητας πρέπει να θεωρείται το πεδίο όπου έρχονταν αντιμέτωπος οι δύο ανταγωνίστριες των δούλων και των δουλοκτητών; Αν η μαρξιστική θεωρία περιοριζόταν σε έναν τύπο τόσο συνοπτικό, τόσο άκαμπτο, τόσο αντιδιαλεκτικό, δεν θα ήταν πλέον ικανή να φωτίσει την εργασία των ιστορικών.

Συνέχεια